Έχετε έκταση για μίσθωση

Έχετε έκταση για μίσθωση;

Ζητούνται εκτάσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκου πάρκου

Στόχος της New Intelligence είναι να επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο των φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και την συνολική ισχύ που παράγει. Για το σκοπό αυτό επιδιώκει τον εντοπισμό κατάλληλων εκτάσεων σε επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος από 0,5 MW έως 50 MW. Η New Intelligence κατέχει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική θέση για την κατασκευή νεών έργων. Επιπλέον, έχει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, γεγονός που διευρύνει τα πλαίσια δραστηριοποίησής της.

Υπάρχει δυνατότητα είτε μακροχρόνιας μίσθωσης αγρών, όλων των κατηγοριών είτε την αγορά των αγροτεμαχίων. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τα αγροτεμάχια:

  • Να είναι μεγαλύτερα από 7 στρέμματα
  • Να έχουν καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας
  • Να μην βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους
  • Να μην βρίσκονται σε δασικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή προστατευόμενες περιοχές Natura.
  • Τα χωράφια πρέπει να είναι κοντά σε κολώνες του Ηλεκτρικού Δικτύου
  • Να μην έχουν σκιάσεις από μεγάλα αντικείμενα (κτίρια, δέντρα, λόφοι, ή βουνά).

Στην περίπτωση ενοικίασης, το ενοίκιο που προσφέρει η New Intelligence κυμαίνεται από 150 ευρώ έως 280 ευρώ ανά στρέμμα τον χρόνο και εξαρτάται από το πόσο κατάλληλο είναι το χωράφι. Θα συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα έχει ισχύ για 25 χρονιά .

Προκειμένου να γίνει η έναρξη της συνεργασίας θα γίνει σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με
τους όρους που περιγράφονται στο προσχέδιο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)