Πλεονεκτήματα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ‘εκμεταλλευτείτε’ την πράσινη ενέργεια.

Οι πιο δημοφιλείς από αυτούς είναι:

 • Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα:
  Η εγκατάσταση ενός αυτόνομου Φ/Β σύστημα με το οποίο καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τον πάροχο, χρησιμοποιώντας είτε μπαταρίες είτε κάποια γεννήτρια (με πετρέλαιο ή βενζίνη)
 • Ανεξάρτητος Παραγωγός Ενέργειας:
  Εφόσον διαθέτετε ένα μεγαλύτερο σε έκταση χώρο (που πληροί κάποιο κριτήρια), μπορείτε να κάνετε αίτηση για άδεια. Εκεί θα εγκατασταθεί ένα μικρό, μεσαίο ή μεγαλύτερο Φ/Β σύστημα, όπου η παραγόμενη ενέργεια θα πωλείται στους παρόχους.
 • Net Metering:
  Να γίνετε αυτοπαραγωγός ενέργειας με φωτοβολταϊκά και να καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ ταυτόχρονα θα είστε συνδεδεμένος με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ).
 • Φωτοβολταϊκά στις Στέγες:
  Με το πρόγραμμα αυτό, τοποθετείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και όλο το ρεύμα πωλείται στη ΔΕΗ η οποία αποζημιώνει τον χρήστη βάσει ταρίφας (ταρίφα – feed in tariff).