Λειτουργία – Συντήρηση

Το Φωτοβολταϊκού Έργο (Πάρκο ή Σταθμός) δεν σταματάει με την σύνδεσή του στο Δίκτυο.

Πρέπει να παρακολουθείται η πορεία του, η απόδοσή του, να γίνεται ταχτική συντήρηση καθώς και στην περίπτωση βλαβών να γίνει είτε επιδιόρθωση της βλάβης είτε αντικατάσταση της κατεστραμμένης μονάδος.

Πιο συγκεκριμένα η New Intelligence παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση του Πάρκου ή του Σταθμού
 • Ταχτική συντήρηση
 • Προληπτική επέμβαση
 • Επιδιόρθωση ή Αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης

Πιο συγκεκριμένα, για τα μηχανολογικά μέρη του πάρκου ή στου σταθμού:

 • Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν φθορές (οξειδώσεις, μηχανικές καταπονήσεις κ.α)
 • Λίπανση κινούμενων μερών (για Φωτοβολταϊκά κινουμένου πλαισίου – trackers)
 • Έλεγχος συσφίξεων

Αντίστοιχα, για τα ηλεκτρολογικά μέρη του πάρκου ή στου σταθμού:

 • Panels
 • Καλωδιώσεων
 • Ηλεκτρικών πινάκων DC / AC
 • Inverter
 • Γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας υποσταθμών Μ.Τ.
 • Συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης
 • Σύστημα Πυρόσβεσης

Επιπλέον, γίνεται ταχτική συντήρηση του Πάρκου, που περιλαμβάνει τον καθαρισμό του αγροτεμαχίου από τα χόρτα ή σκουπίδια, καθώς και τον καθαρισμό των panels (πλαισίων) από σκόνη, λάσπη, ή βρωμιές.

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες, η New Intelligence προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες. Η New Intelligence παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης του Πάρκου ή του Σταθμού μέσω του desktop, του laptop ή του κινητού του. Στόχος μας είναι, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες να δίνεται η δυνατότητα και του απομακρυσμένου ελέγχου.