Μελέτη & Εγκατάσταση

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η New Intelligence Horizon είναι:

  • Business Plan
  • Οικονομική μελέτη επένδυσης
  • Έκδοση άδεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας Φ/Β σταθμών (ανάλογα με το είδος του σταθμού)
  • Τεχνική μελέτη επένδυσης
  • Προμήθεια υψηλής ποιότητας εξοπλισμού
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου ή Σταθμού
  • Επίβλεψη πορείας έργου
  • Ποιοτικό έλεγχο του έργου
  • Πιστοποίηση του έργου
  • Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Επιπλέον, η New Intelligence μελετά και επιδιώκει να εφαρμόσει τα πρότυπα HD384 (Ελληνικό) και το
BS7671 (Βρετανικό).